Drift

Det finns en del implikationer vad gäller driften av ett banklöst företag. Se mer detaljerat nedan.

Bokföring

Kassa

Vad gäller bokföring så blir bolaget som ett svenskt bolag som utländsk kontantkassa. Man rapporterar i SEK eller EUR men allt omräknas från kryptovalutor. Vid användandet av svensk BAS-kontoplan så har man kontantkassor från konto 1910 upp till 1919. Ska man kontruera en kryptovalutamotsvarighet till en kontantkassa så får man hitta en lämplig aggregationsnivå. Adress kan vid första anblick vara motsvarigheten för ett bankkonto. Om man dock har en deterministisk ”wallet” (kryptovalutaplånbok) så kommer pengarna snabbt att spridas till många adresser om man inte aktivt motarbetar den. Det bör man inte göra då det generellt sett är en säkerhetsrisk att återanvända en adress för mycket.

Ur användarperspektiv är därför en wallet en lämpligare aggregationsnivå. Där kan man se in- och utgående transaktioner utan att behöva bry sig om individuella adresser. Osagt är då också att man även redovisar per valuta vilket innebär att om man har en wallet med stöd för multipla valutor så delar man upp den per valuta.

Exempel:

Säg att man har bitcoin på Poloniex och Xapo och ether på Poloniex. Då kan man viga konto 1910 till bitcoin och konto 1911 till ether. Har man ett tillräckligt flexibelt bokföringssystem så kan man då sätta underkonton till dem för internredovisning. Då kan man till exempel ha 1910_001 för ens bitcoinwallet på Poloniex och 1910_002 för ens bitcoinwallet på Xapo. Sedan har man motsvarande 1911_001 för ens etherwallet på Poloniex.

Investeringar

Vissa innehav kanske aldrig ämnas användas som betalningar utan som investeringar. Dessa bör då istället bokföras under BAS-kontogrupp 13 för långfristiga investeringar och 18 för kortfristiga.

Kursvinster och kursförluster

Kursvinster och kursförluster realiseras vid varje betalning eftersom man rapporterar i Svenska kronor eller Euro. Vinst eller förlust på betalningar innebär en extra rad per post och kan bli en administrativ börda om man inte har ett verktyg som förenklar. Exempel på ett sådant verktyg är Cointracking.

Mer om bokföring

Boka valutakursförluster i rörelsen

Bokföra valutakonto

Omräkning av poster i utländsk valuta

Aktiebolagslagen

Betalningar till banksystemet

Enklast är att försöka hitta en tjänsteleverantör som tar betalningar i kryptovaluta. I de fall där det inte går, så kan man betala en betalningsförmedlare som accepterar kryptovaluta att lösa ens faktura mot att man betalar den motsvarande belopp i kryptovaluta plus ett premium. Lite mer om specifika betalningsmetoder:

Bank-/plusgiro

I nuläget finns ingen leverantör som tillhandahåller bank-/plusgirobetalningar via kryptovaluta.

SEPA till IBAN

En leverantör som tillhandahåller SEPA-betalningar är Bitwala. Om du har ett företags eller en persons svenska IBAN-uppgifter så innebär det att du kan betala med kryptovaluta direkt till företagets / personens konto.

Kassaregisterlagen

Säkrast är att se kryptovalutaöverföringar som fysiska kontantbetalningar. Vid fysiska kontantbetalningar så lyder man under kassaregisterlagen. Med det sagt så har man inte nödvändigtvis ett fysiskt försäljningsställe i en kryptovalutaverksamhet och man har definitivt inget behov av en fysisk kassa. Därför man man utnyttja undantaget som innebär att man istället upprättar så kallade kontantfakturor. Man kan även ansöka om att bli undantagen om behovet av kassaregister kan motiveras som oskäligt.