Bolagsbildning

I Sverige finns två sätt att tillföra kapital till ett bolag vid bolagsbildning:

  1. Insättningar på bankkonto
  2. Tillförsel av apportegendom vars värde intygas för bolagsverket av en auktoriserad revisor

Alterntiv 2 brukar användas om man istället för rena pengar till exempel vill tillföra en maskin till bolaget i utbyte mot aktier i bolaget. Även till exempel varulager och börshandlade aktier kan tillföras som apportegendom. Vid skapadet av ett banklöst företag så tillför man kryptovaluta som apportegendom. Lämpligen väljer man att tillföra bitcoin som apportegendom, då den är mest mogen med avseende på antalet användare, betalningsinfrastruktur och prissättning i svenska kronor. Minsta aktiekapitalet för ett svenskt aktiebolag är 50 000 kr. Oavsett om man siktar på bara 50 000 eller om man vill sätta in mer så kommer revisorn troligtvis vilja ha en jämn siffra på aktiekapitalet, t.ex. 100 000 kr eller 150 000 kr.

Kryptovalutan kommer ha två relevanta värderingstillfällen under uppstartsprocessen. Första tillfället är innan registreringen skickas in. Denna värdering anges i apportavtalet för varje ägare (Ladda ner mall för apportavtal med bitcoin) och i stiftelseurkundet (Ladda ner mall för stiftelseurkund med bitcoin) varpå revisorn sedan intygar att värderingen är korrekt i apportintyget (skapas av revisorn). Andra tillfället som tillförd kryptovaluta kommer värderas är registreringsdagen. Denna värdering kommer troligtvis vara högre eller lägre en den första värderingen beroende på hur kursen har rört sig. Man skjuter in mer än det aktiekaptial man tänkt låsa ifall bitcoinpriset skulle dyka oväntat under uppstartsprocessen.

Vid apportbildning så kan man inte registrera bolaget genom bolagsverkets och skatteverkets gemensamma e-tjänst verksamt.se utan man måste skicka in pappersblankett 816 – Nyregistrering. På punkt 6 (Aktiekapital) på blanketten anger man det jämna belopp som man önskar låsa i bolaget under ”Företagets aktiekapital”. ”Belopp som inbetalts i pengar” lämnas tomt och under ”Apportegendom som betalning” lägger man in det av revisorn värderade totalvärdet av tillförd kryptovaluta. På dagen när företaget registrerats så reserverar man det aktiekaptial man har skrivit i registreringsblanketterna, t.ex. 50 000 kr värt i kryptovaluta som aktiekapital och bokför överskjutande som ett ägarlån som man sedan kan föra tillbaks till privata adresser.

Bevisning för revisorn

Man måste bevisa för revisorn att man kontrollerar den mängd bitcoin som man vill tillföra till bolaget. Olika revisorer kan potentiellt behöva olika bevisningsprocesser och vissa revisorer kanske inte är bekväma med att hantera ärendet överhuvudtaget. Brave New World Investments inhyrda revisor accepterade följande process:

Bevisningsprocess Brave New World Investments

Runt kl 13 den 27 januari 2017 så annonserade grundarna till revisorn att man avsåg att överföra bitcoin från varsin adress – låt säga AAA123456 för Medgrundare 1 och BBB123456 för Medgrundare 2 – till en för bolaget tilldelad adress CCC123456. Man annonserade belopp som varje medgrundare skulle sätta in och man annonserade en tid – runt kl 16:00 – när transaktionerna skulle påbörjas. Då kunde revisorn 1) gå in och bekräfta på blockchain.info att CCC123456 var tom kl 13 och 2) att en stund efter kl 16 två transaktioner hade gått in på CCC123456 från AAA123456 respektive BBB123456 – helt enligt specifikation.

Styrkan med ovanstående process är att den till stor del efterliknar processen vid skapandet av ett bankintyg. På banken sätter varje medgrundare in pengar på ett tomt konto med exempelvis personens namn som meddelande så att varje transaktion vid visuell inspektion kan kopplas ihop med en person, så att man vet att alla som ska sätta in pengar har gjort det och till korrekt belopp. Den ovanstående processen bör därför räcka och kännas bekväm för en revisor som inte är så tekniskt bevandrad. Dock, rent tekniskt, så finns det delar i processen som hade kunnat bevisas bättre. Man hade t.ex. kunnat signera ett meddelande med bolagets adress CCC123456 för att bevisa att man kontrollerar den.

Konvertering till bolag utan bank

Det är enkelt. Man köper kryptovaluta för alla sina likvida tillgångar och  säger sedan upp avtalet med sin bank.

Mer om aktiebolag

Aktiebolagslagen